portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / 1 tunnland betyder hur mycket centimeter

1 tunnland betyder hur mycket centimeter

Svaret är 2. Vi antar att du konverterar mellan tunnland och kvadratcentimeter. Du kan se mer information om varje mätenhet: Observera att avrundningsfel kan uppstå, så kontrollera alltid resultaten. Använd den här sidan för att lära dig att konvertera mellan tunnland och kvadratcentimeter. Skriv in dina egna nummer i formuläret för att konvertera enheterna! Du kan göra omvänd enhetskonvertering från kvadratcentimeter till tunnland eller ange två enheter nedan :.

En tunnland är ett mått på landareal i kejserliga enheter eller U. Det är lika med 43 560 kvadratmeter, 4840 kvadratmeter eller 160 kvadratstänger. Den exakta innebörden av detta beror på den exakta definition som antagits för en fot: För mätningar baserade specifikt på den amerikanska undersökningsfoten är den amerikanska undersöknings tunnelen ca. Du kan hitta metriska omvandlingstabeller för SI-enheter samt engelska enheter, valuta och andra data. Skriv in enhetssymboler, förkortningar eller fullständiga namn för enheter av längd, area, massa, tryck och andra typer.

Exempel inkluderar mm, tum, 100 kg, US fluid ounce, 6'3 ", 10 stone 4, kubik cm, meter kvadrat, gram, mol, fot per sekund och många fler! Du kan göra omvänd enhetskonvertering från kvadratcentimeter till tunnland, eller ange två enheter nedan: Ange två enheter att konvertera Från: Acre En tunnland är ett mått på landareal i kejserliga enheter eller U.

(с) 2019 portur.top