portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Bvm levererar hur mycket syre i luft

Bvm levererar hur mycket syre i luft

Vårt omfattande AED-resurscenter förser dig med all information du behöver för automatiska externa defibrillatorer AED, plötslig hjärtstopp SCA, hjärt-lungåterupplivning HLR och andra hjärthälsotema. En påsventilmask spelar en nyckelroll i nödräddningsandningen. De uppfanns för att ersätta skrymmande och svåra järnlungor. En BVM är en bärbar och ofta kompakt återupplivare som gör det möjligt för medicinska räddare att hjälpa patienter som har andningssvårigheter eller som har slutat andas i akuta medicinska situationer som hjärtstillestånd.

Vem använder dem, och när används de? Hur har tekniken utvecklats över tiden? Ambu väska. Masker kan också användas under administrering av HLR för att ge en sanitär barriär mellan räddaren och patienten och säkerställa kvalitetsandning.

BVM används av utbildade läkare och förstahandsinspektörer. Detta inkluderar: BVM-ventilation används i medicinska nödsituationer där intubation eller andra luftvägskontroller inte är möjliga: Ett filter kan placeras mellan påsen och masken antingen före eller efter ventilen för att förhindra förorening av påsen.

Positivt slututandningstryck. Dessa speciella anslutningar möjliggör bättre underhåll av det positiva luftvägstrycket. Leverans av läkemedel. En täckt port kan läggas till ventilenheten, vilket gör det möjligt att tillsätta inhalationsmedicin i luftflödet.

Denna ytterligare komponent kan vara användbar för behandling av svåra astmapatienter i andningsstopp. Luftvägs tryckport. En täckt port kan läggas till ventilenheten så att en tryckövervakningsanordning kan anslutas. Tryckövervakningsanordningar gör det möjligt för räddare att övervaka mängden tryck som genereras av den tvingade lunginflationen. Övertrycksventiler. Övertrycksventilen förhindrar övertryck i lungorna. En bypassklämma ingår också i ventilen om det behövs ytterligare tryck utöver ventilens normala avstängning.

Enhetslagringsfunktioner. Vissa påsar är hopfällbara för förvaringsändamål. Hur mycket syre? Hur ofta ska du pressa dig? Hur har AHA-riktlinjerna förändrats över tiden?

Deras senaste riktlinjer publicerades 2015. Tidigare föreslagna riktlinjer: Vad säger AHA-riktlinjerna 2015? Dessa rekommendationer inkluderar: Basic Life Support Sequence BLS beskriver de sekventiella bedömningar och åtgärder som är nödvändiga i situationer där livsstöd kan krävas. Hur får man en ordentlig tätning? En korrekt tätning är en viktig del av BVM-ventilation. Faktorer som förutsäger svår BVM-ventilation inkluderar patienter som har ansiktshår, ett högt kroppsmassindex, brist på tänder eller en snarkningshistoria.

Patienter över 55 år kan också ha svår BVM-ventilation. Maskerna finns i flera storlekar, och att välja rätt storlek hjälper till att uppnå en korrekt tätning. Storlekarna inkluderar små, medelstora och stora, och maskerna är gjorda för att passa på en mängd olika patienter från nyfödda till vuxna. BVM-påsar har också olika typer av nyare påsar utrustade med tryckventiler, och vissa påsar har enkelriktade ventiler som blockerar inträde av omgivande luft så att en högre nivå av syre kan ventileras.

Kan en BVM användas av en räddare? I en räddningssituation behövs två räddare för att korrekt använda en BVM. En räddare utför bröstkompressioner och den andra använder BVM för att ge offret räddningsandan. Vad är ventilation med positivt tryck?

Ventilation med positivt tryck introducerades som en enklare och effektivare ventilationsmetod på 1950-talet. Före ventilation med positivt tryck var andningspatienter tvungna att lita på maskiner med undertryck för mekanisk ventilation.

Dessa maskiner kallas oftare Iron Lungs. Tryckförändringen fick sedan luften att flyta in i lungorna.

Vilka är riskerna med ventilation med positivt tryck? Intubationen av patienten som sätter in ett rör i luftstrupen används ofta vid ventilationsövertryck. Intubation kan leda till komplikationer i placeringen av endotrakealtuben.

Dessa komplikationer kan inkludera trauma i övre luftvägarna och näshålan; tandavulsion; sår i mun-svalget, stämbanden eller luftstrupen; hypoxemi, perforering och intubation av matstrupen. Dessutom kan långvarig användning av endotrakealtubar resultera i trakealnekros eller stenos, bihåleinflammation, lunginflammation och glottisk ödem. Ventilationsprocessen kan också leda till komplikationer som lungskada. Barotrauma kan inträffa när ventilation får alveolerna att brista, vilket sedan släpper in luft i pleurrummet eller längs kärlbunten till mediastinum.

Volutrauma kan också orsakas av ventilation med positivt tryck. Volutrauma är lokal överdistention av normala alveoler. Överdistribution kan orsaka en inflammatorisk reaktion som kan upprätthålla den initiala lungskada. Att sänka tidvattenvolymerna och minska trycket hjälper till att förhindra dessa potentiella ventilationsrisker med positivt tryck.

Syretoxicitet orsakas av produktionen av syrefria radikaler inklusive: Syretoxicitet kan leda till en rad komplikationer inklusive: Ventilatorassocierad lunginflammation VAP är en ny infektion i lungparenkymet som inträffar inom två dagar efter intubation. Fler nya infektioner förekommer i trauma, brännskador eller neurokirurgiska enheter än i andnings- eller medicinska intensivvårdsenheter. Inre positivt slututandningstryck PEEP kan förekomma hos patienter med mekanisk ventilation som lider av KOL eller astma; eftersom dessa patienter behöver längre andas ut och kan ha svårt att andas ut helt innan nästa mekaniska andetag levereras.

Slutligen kan övertrycksventilation också ha kardiovaskulära effekter. Dessa effekter kan inkludera: Positivt tryck i bröstet kan också minska blodflödet som återvänder från huvudet, vilket kan öka agitation, delirium och sömnbrist.

Det finns dussintals märken och modeller av BVMs tillgängliga på marknaden. Olika märken producerar BVM med en mängd olika funktioner.

Många BVM är skapade för engångsbruk, medan andra kan återanvändas efter rengöring. Vissa är gjorda av PVC och andra är gjorda av silikon, men de flesta är latexfria. Vissa BVM har speciella ventiler. Och återupplivningsmedel säljs ofta med masker som varierar i storlek från nyfödda till vuxna.

Special BVM: er har till och med skapats för giftiga atmosfärer som bränder och kemiska spill. Priserna på BVM kan variera mycket beroende på vilka funktioner som ingår. Återanvändbara BVM: er tenderar att vara dyrare än sina motsvarigheter till engångsbruk. Det är också latexfritt för att undvika potentiella allergiproblem. Denna återupplivningsapparat säljs med en nyfödd, spädbarn, småbarn eller vuxenmask och en syrebehållare. Vissa modeller säljs också med en PEEP-ventil. Ambu tillverkar också återanvändbara modeller. Ambu tillverkar även specialiserade BVM: er som är utformade speciellt för giftiga miljöer inklusive bränder och kemiska spill.

Militärmärket III har ett yttre butylskydd med gasfilter och kan utsättas för höga temperaturer. Det är en latexfri återupplivningsanordning för engångsbruk som finns med en mask för barn, barn eller vuxna. Som namnet antyder kan den här modellen användas mer än en gång och är gjord av silikon. Silikonet möjliggör bättre påseutvidgning och kan enkelt tas isär för rengöring efter användning. Nasco tillverkar också BVM. Engångsåterupplivningsapparaten säljs med masker avsedda för spädbarn, barn och vuxna.

Det är också transparent så att vårdgivaren visuellt kan kontrollera dess funktion. Den är gjord av silikon av medicinsk kvalitet, och även om den är engångsbruk kan den rengöras och återanvändas för träningsändamål. Rör och PEEP-ventiler. Väskan finns i blått, orange, svart och grönt. Andningsfrågorna hos poliopatienter komplicerades ytterligare av de stora ventilatorerna med negativt tryck eller järnlungorna som gjorde det svårt att komma åt patienten.

Fast besluten att hjälpa till att lösa dessa medicinska problem tog den tyska uppfinnaren Holger Hesse utmaningen att uppfinna nya medicinska produkter. 1953 började Hesse samarbeta med den danska anestesiologen Henning Ruben, och paret började uppfinna produkter som är utformade för att hjälpa barn som är förlamade av polio. Efter att ha lindrat problemet med sekretioner i luftvägarna hos poliopatienter började Hess och Ruben ta itu med det återstående problemet med att andas åt bedövade och förlamade patienter.

1953 introducerade paret den första BVM, som bestod av en kompakt gummipåse kopplad till en gummimask med en ventil. Gummislang i slutet av påsen kan också anslutas till en syretank, men om det inte fanns några syretankar kunde påsen också använda omgivande luft. När påsen släpptes blåses den upp igen.

Denna enkla design gjorde det enkelt att använda inte bara för anestesiologer utan för alla vårdgivare.

(с) 2019 portur.top