portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Dataposter med fel kallas vad

Dataposter med fel kallas vad

Förbättra kvaliteten på dina data med valideringsregler. Valideringsregler verifierar att de data en användare matar in i en post uppfyller de standarder du anger innan användaren kan spara posten. Du kan ange det felmeddelande som ska visas när en post misslyckas med valideringen och var den ska visas. Du är här: Finns i: Om du får ett valideringsregelfel när du sparar en post som innehåller ett Einstein Prediction Builder-fält, redigera, inaktivera eller ta bort valideringsregeln.

När du har definierat valideringsregler: Användaren väljer att skapa en post eller redigera en befintlig post. Användaren klickar på Spara. Alla valideringsregler verifieras. Om all data är giltig sparas posten. Om någon data är ogiltig visas det associerade felmeddelandet utan att posten sparas. Användaren gör nödvändiga ändringar och klickar på Spara igen. Obs! I Salesforce Classic måste användare med anpassade profiler ha läsbehörighet för ett standardobjekt för att se valideringsregler för det objektet.

Valideringsregler gäller inte om du skapar poster för ett objekt med Quick Create. Om din organisation har flera sidlayouter för objektet som du skapar en valideringsregel på, kontrollera att valideringsregeln fungerar på varje layout.

Om din organisation har några integrationer som använder det här objektet, kontrollera att valideringsregeln fungerar för varje integration.

(с) 2019 portur.top