portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hafizabad stad zameen skatt hur mycket

Hafizabad stad zameen skatt hur mycket

Punjabs regering började datorisera Land Records med övergripande mål för att förbättra tjänsteleveransen och för att förbättra den upplevda nivån på fastighetssäkerhet. Strategidokumentet för fattigdomsminskning december 2003 från den pakistanska regeringen GOP lyfter fram landsbygdsekonomins betydelse för fattigdomsminskning och hållbar ekonomisk tillväxt.

Att göra markrättigheter säkra, minska potentialen för tvister och möjliggöra ett förbättrat investeringsklimat är brådskande uppgifter för BOR och har prioriterats på högsta nivå.

Metoden som följs vid utformningen av det föreslagna femåriga projektet omfattar fyra huvudåtgärder. Att lägga grunden till målet att generera och stärka kapaciteten.

Bearbetar, vänta. Punjab Land Records Authority Punjabs regering inledde datorisering av Land Records med övergripande mål för att förbättra tjänsteleveransen och för att förbättra den upplevda nivån på fastighetsäkerhet.

Läs mer. Strategi Att göra markrättigheter säkra, minska potentialen för tvister och möjliggöra ett förbättrat investeringsklimat är brådskande uppgifter för BOR och har prioriterats på högsta nivå. Projektkomponenter Metoden som följs vid utformningen av det föreslagna femåriga projektet omfattar fyra huvudåtgärder.

Utforska oss.

(с) 2019 portur.top