portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur många resonansstrukturer har clf3

Hur många resonansstrukturer har clf3

Om du har glömt lösenordet kan du återställa det. Gå med i tusentals studenter och få fri tillgång till 46 timmars kemivideor som följer ämnena i din lärobok. Affärsredovisning Makroekonomi Mikroekonomi. Math Calculus Statistics. Alla kapitel kap. Hybridisering Se alla avsnitt. Lär dig ytterligare praxis. Nästa avsnitt Molekylär orbitalteori. Rita den bästa Lewis-strukturen. Bestäm den formella avgiften för alla atomer. Vad är elektrondomänens geometri?

Vad är den molekylära formen? Är molekylen polär? Vad är hybridiseringen kring den centrala atomen? Hur många sigma-obligationer finns?

Hur många pi-obligationer finns? Öva problem. Tidigare avsnitt Obligationsvinklar. Ange dina vänners e-postadresser för att bjuda in dem: Vi bjöd in dina vänner! Logga in med Facebook. Logga in med Gmail.

Start av kalkylbladet. Labtekniker och procedurer. Matematiska funktioner och funktioner. Molekylär vs elektrongeometri. Bond vinklar. Lär dig sammanfattning. Molekylär orbitalteori. Heteronukleära diatomiska molekyler. Orbital överlappning. Obligationsorder. Avlokaliserade elektroner. Homonukleära diatomiska molekyler. Molekylär geometri.

(с) 2019 portur.top