portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur konverterar man mmcf till bcf

Hur konverterar man MMCF till BCF

Naturgas är ett viktigt industri- och hushållsbränsle och enligt U. Energy Information Administration förbrukades 108 biljoner kubikfot av det under 2007. Även om basenheten för mätning av gas är kubikfot används också större enheter. Omvandling av miljarder kubikfot till tusentals kubikfot innebär en enkel multiplikation med en miljon. Ange värdet i BCF i en räknare. Till exempel, om värdet är 12. Multiplicera värdet från steg 1 med en miljon.

Resultatet är värdet uttryckt i tusentals kubikfot, eller MCF. Till exempel 12. Kontrollera ditt resultat genom att vända beräkningen. Dela med 1 000 000. Om resultatet inte är det ursprungliga värdet i BCF, upprepa beräkningarna eftersom det var ett fel i din matematik.

Gör stora antal lättare att skriva och förstå genom att konvertera dem till vetenskaplig notation. David Robinson har skrivit professionellt sedan 2000. Han har skrivit för tidningarna "Telegraph" och "Guardian" i U.

Han har en kandidatexamen i geografi och utbildning och ett lärarintyg från Durham University, England. Om författaren. Fotokrediter.

(с) 2019 portur.top