portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man tar bort figur 8 suturtandvård

Hur man tar bort figur 8 suturtandvård

Suturer finns i ett antal typer och storlekar i diameter för att säkerställa att sårmarginalerna är fria från spänning, vilket möjliggör läkning genom primär avsikt. Dental suturer klassificeras i två typer, absorberbara och icke-absorberbara. De kan också klassificeras som monofilament eller multifilament baserat på deras konstruktion och om de är gjorda av naturliga eller syntetiska material. Avlägsnande av suturer beror på material och procedur. I allmänhet sker sårläkning efter 8 till 12 dagar.

I början av processen kan patienten känna ett fast drag i varje stygn om de slutar dra den knutna änden genom läkande vävnad. Ändå behövs bedövningsmedel vanligtvis inte. Att överge en sutur submukosalt kan leda till främmande kroppsreaktioner, infektion och så småningom implantatförlust. Även resorberbara suturer kan dra nytta av avlägsnande av rester efter läkning. Suturen bör identifieras tydligt, sedan dras mot såret med en hemostat eller bomullstång och tas ut med en sax eller ett blad.

Efter avlägsnande av suturer kan det vara bra att torka slemhinnan ren från skräp med fuktig gasväv. Vid större kirurgiska ingrepp eller hos patienter som lider av blödningsstörningar, är det företrädesvis att ta bort den första av två suturer för att verifiera att sårförslutningen håller. I annat fall skjuts upp resten av suturen. Efter avlägsnande av sutur fortsätter patienten de specifika munhygienprocedurer som föreskrivits efter operationen i 2-3 dagar. Figur 1: Extraktion Figur 2: Avlägsnande av sutur 12 dagar efter operationen.

Figur 3: Extraktion Figur 4: Suturborttagning 12 dagar efter operationen Figur 5: Få omedelbar tillgång till denna webbplats genom att registrera dig. Logga in om du redan har ett konto. Logga in Bli medlem. Patientbedömning Patientefterfrågan Fördelar och begränsningar av behandling med enstaka implantat Alternativa behandlingsalternativ Patientkommunikationskrav.

Överväganden för främre och bakre plats Dentogingival-komplex och biologisk bredd. Allmän patienthistoria Lokal historia. Klinisk bedömning och kliniska resultat Läpplinje, lejlinje Munöppning Tillstånd för naturliga tänder Ocklusion och funktionella aspekter Mjukvävnadstillstånd Parodontit Benvolym och interdentalt utrymme Temporo-mandibular störningar TMD.

Protesdiagnostiska diagnostiska verktyg översikt Diagnostiska casts och waxups Mallar för bildbehandling och kirurgi. Behandlingsplanering Icke-implantatbaserade behandlingsalternativ Behandlingsplanering konventionell, modellbaserad, icke-styrd, halvstyrd Digital behandlingsplanering NobelKliniker och digitalt arbetsflöde Översikt av implantatpositioner Mjukvävnads tillstånd och morfologi Platsutveckling, hantering av mjukvävnad Hårvävnad och benkvalitet Webbplats utveckling, hantering av hårda vävnader Tid att fungera Nedsänkt mot icke-nedsänkt Läkt eller nytt extraktionsuttag Skruvhållet vs.

Implantatdesign och implantatval Implantatets estetiska zon Abutment och materialval för provisionalisering Abutment och materialval, slutlig restaurering. Implantatdesign och implantatval. Behandlingsförfaranden allmänna överväganden Anestesi peri-operativ vård Klaff- eller klafffri Icke-styrt protokoll Semi-guidat protokoll Guidat protokoll översikt Guidat protokoll NobelGuide Parallella implantatplaceringsöverväganden Avsmalnande implantatplaceringsöverväganden 3D-implantatposition Implantatinsättningsmoment Intraoperativa komplikationer Impressionsprocedurer, digitala intryck , intraoral skanning.

Snitt och sårstängning Implantatval och borrprotokoll, främre tekniker för mjukvävnadsförstoring Hårdvävnadsförstoring.

Provisionaliseringsprocedurer estetisk zon Avtrycksalternativ och procedurer Placering av restaurering Skruvhållna restaureringar Cement behöll restaureringar. Snitt och sårstängning Val av implantat och borrprotokoll bakre zon Hårvävnadsförstoring.

Provisionaliseringsprocedurer bakre zon Intrycksalternativ och protokoll Placering av restaurering Skruvhållna restaureringar Cementhållna restaureringar. Kirurgisk eftervård Medicinering Postoperativ mjukvävnadshantering Avlägsnande av sutur Rekommendationer efter kirurgi. Estetisk och funktionskontroll Tillfällig restaurering Oral hygieninstruktioner Ocklusalvakt. Nyckelpunkter Vanligtvis tas suturer helst bort 8-12 dagar efter placering.

Resorberbara suturer erbjuder fördelen att de inte kan tas bort. Suturborttagning är vanligtvis ett snabbt och smärtfritt förfarande, och det finns inget behov av bedövningsmedel.

Digitala läroböcker. Kapitel 13: När en kirurgisk klaff krävs kan den primära stängningen av mjukvävnaden uppnås med hjälp av olika suturtekniker, varvid enstaka avbrutna suturer ofta används. Kapitel 18: I en modern tandvård bör implantatläkemedel erkännas som en accepterad behandlingsmetod baserad på årtionden av framgång. Dessutom bör klinikpersonal och implantatpatienter själva informeras om att forskning har visat att upprätthålla peri-implantatvävnadshälsa är en nyckelfaktor relaterad till tandimplantatens långvariga överlevnad.

Vidare kommer underhållsprocedurerna för en tandimplantatpatient att skilja sig i vissa avseenden från det program som tillhandahålls för helt tandade patent.

Logga in eller registrera dig för att ställa frågor och svar. Logga in eller registrera dig för att fortsätta. Du har nått gränsen för tillgängligt innehåll utan inloggning. Logga in eller registrera dig nu för att få obegränsad tillgång till alla FOR-online-resurser.

Inga betalningar nödvändiga - FOR är helt gratis. Bli Medlem. Har du redan ett konto? Logga in här. Välj ditt språk. Få full tillgång gratis. Logga in ELLER Registrera dig.

(с) 2019 portur.top