portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Hur man ställer in streamyx-e-post

Så här ställer du in streamyx-e-post

Dessa inställningar kan hjälpa dig att konfigurera ditt e-postkonto på någon av de populära e-postklienterna. Om du letar efter detaljerade instruktioner kan du bläddra igenom sidan och du hittar detaljerade installationsinstruktioner för Android Phone, iPhone, Apple Mail, eM Client, Entourage, Incredimail, Mailbird lite, Opera, Thunderbird, Outlook 2007, 2010, 2013 och 2016.

Om du vill veta e-postinställningarna för en annan e-postleverantör, klicka här. COM-e-postinställningar Outlook 2016. Steg 1: Börja med att välja e-postikonen på applikationsskärmen. Ange e-postadress och e-postlösenord. Välj Manuell inställning. Steg 3: Ingen Acceptera alla certifikat.

Steg 4: COM och klicka på Välj nästa. Steg 5: Välj Klar. Du är klar här och redo att använda ditt e-postkonto på din Android-telefon. Besök den här artikeln om du fortfarande har problem. Steg 8: Välj IMAP. Bläddra ner till Inkommande e-postserver och ange alla relevanta detaljer, gör sedan samma sak för utgående e-postserver, som på skärmen nedan och välj sedan Nästa. Se till att användarnamn är den fullständiga e-postadressen. Servernamnet för inkommande e-post är imap.

Steg 9: Du kan få en uppmaning om att du ska verifiera inkommande och utgående servrar - du kan klicka på Fortsätt för varje eller klicka på "Detaljer" och sedan trycka på "Lita på". Du är alla klar här och redo att använda ditt e-postkonto på din iPhone.

Starta Mail-appen. Välj E-post i verktygsfältet högst upp och sedan Lägg till konto. Steg 2: Du kan välja den automatiska konfigurationen av e-postmeddelandet för de kända använda e-postkontona från listan och om du inte gör det bör du välja Annat e-postkonto och konfigurera din e-post manuellt. Ange dina uppgifter och klicka sedan på Logga in Ditt namn: Skriv ditt namn. Detta är avsändarens namn i e-postmeddelanden som du skickar från det här kontot E-postadress: COM-e-postadress Lösenord: E-postkontolösenord. COM är imap.

COM är smtp. Du kan lägga till certifikatet i dina förtroendeinställningar för att undvika att se detta meddelande i framtiden. Steg 6: Du är klar här och är redo att använda ditt e-postkonto på din Apple Mail. Starta eM Client. Klicka på fliken Meny, sedan Verktyg och välj Konton.

Expandera avsnittet Mail. Du kan välja den automatiska konfigurationen av e-postmeddelandet för de kända använda e-postkontona från listan och om du inte gör det, ska du välja Annat, sedan Nästa och konfigurera din e-post manuellt. Här väljer vi IMAP. Ditt namn: Ange dina serveruppgifter för utgående e-post. Ändra något av de automatiskt ifyllda fälten vid behov och klicka på Nästa. Om det finns några misslyckade konfigurationstester klickar du på Fix för att försöka lösa felet.

Om inga fel klickar du på Nästa. Du är klar här och redo att använda ditt e-postkonto på eM-klienten. Starta Microsoft Entourage. Klicka på Entourage-menyn och välj Kontoinställningar. Vi väljer IMAP. Du måste ange följande information och klicka sedan på Klicka här för avancerade mottagningsalternativ Välj ett kontonamn. Detta blir namnet på kontot i Microsoft Entourage.

Ange ditt namn. Detta är namnet som andra kommer att se när de tar emot din e-post. Skriv in din mailadress. COM-e-postadress.

Inkommande IMAP-e-postserver: Klicka sedan var som helst i fönstret Redigera konto i bakgrunden för att återgå till föregående fönster. Steg 7: Markera följande rutor: Ingen Acceptera alla certifikat SMTP-server kräver autentisering och välj Använd samma inställningar som mottagande e-postserver Klicka var som helst i fönstret Redigera konto i bakgrunden för att återgå till föregående fönster.

Du är klar här och redo att använda ditt e-postkonto på Entourage. Starta IncrediMail. Välj Verktyg från det övre menyraden och sedan E-postkonton. Om du konfigurerar ditt e-postkonto för första gången bör du börja från steg 4. Du kan välja den automatiska konfigurationen av e-postmeddelandet för de kända använda e-postkontona från listan och om du inte gör det bör du välja Annat och konfigurera din e-post manuellt.

Klicka sedan på Nästa kontotyp: Du är klar här och är redo att använda ditt e-postkonto på IncrediMail. Starta Mailbird Lite. Klicka på tre parallella linjer i det övre vänstra hörnet och välj sedan Inställningar Obs! Kom ihåg att Lite-användare bara kan ha högst 1 konto. Ange dina uppgifter på skärmen Lägg till konto och klicka sedan på Fortsätt. Du måste ange ditt lösenord först innan du kan fortsätta.

Men du kan fortfarande redigera dina inställningar genom att klicka på "Redigera serverinställningar". Ange dina uppgifter på skärmen och klicka sedan på Fortsätt. Du är klar här och redo att använda ditt e-postkonto på Mailbird Lite. COM-e-postadress och organisation i motsvarande fält. Klicka sedan på Nästa. COM-e-postadress och lösenord för ditt e-postkonto. Klicka på Nästa. COM som smtp. Klicka på Slutför. Klicka på fliken Servrar. För IMAP bör portnumret vara 143.

Nedan finns de allmänna hamndetaljerna. Du är klar här och redo att använda ditt e-postkonto på Opera. Du måste ange följande information och klicka sedan på Fortsätt Ditt namn: Lösenord för COM-e-postkonto. COM Inkommande port: Ingen Acceptera alla certifikat Inte kryssad: Denna server kräver en krypterad anslutning SSL Använd följande typ av krypterad anslutning är Ingen. Du är alla klar här och redo att använda ditt e-postkonto på Thunderbird.

Starta Outlook 2007. Välj Verktyg i det övre menyraden och sedan Kontoinställningar. COM-e-postadress och lösenord och klicka på Nästa. Outlook konfigurerar nu automatiskt ditt konto som ett IMAP-konto med alla rätt inställningar. Markera kryssrutan Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och klicka på Nästa.

(с) 2019 portur.top