portur.top

  
  
Main / Hur man skriver formler för multivalenta föreningar

Hur man skriver formler för multivalenta föreningar

När du skriver namnen på multivalenta metallföreningar måste du använda romerska siffror. Du måste räkna ut laddningen på metallen genom att följa följande steg :.

Du kan göra detta genom att hitta den negativa jonladdningen från det periodiska systemet och multiplicera den med antalet joner för det elementet i formeln. Du kan behöva dela det positiva talet du får med antalet positiva joner i formeln. Skriv namnet på CuCl. I CuCl är laddningen på klorjonen -1. För att bestämma laddningen på kopparjonen, kom ihåg att de negativa laddningarna måste vara desamma som de positiva laddningarna. Leta upp de möjliga laddningarna för kopparjonen i det periodiska systemet.

Vi måste använda siffran l i namnet. Namnet är koppar klorid. Siffran är lll. Du kan också ta bort prenumerationerna för att bestämma avgifterna. Detta är motsatsen till kors. Var noga med att uttrycka formeln i lägsta termer. Om du till exempel har 2 och 4 som laddningar blir detta 1 och 2. Läs nu BC Science 9 - Föreningar som innehåller en multivalent metall, sidorna 88—89 eller BC Science Probe 9 - Formler för jonföreningar med mer än en jon avgift, sidorna 242—243.

Efter att ha läst, prova nästa guidade övning för att se hur mycket du har lärt dig! Exempel 1 Skriv namnet på CuCl. Exempel 2 Benämna föreningen Fe203.

(с) 2019 portur.top