portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Jordan Howerton band cd-insats

Jordan Howerton band cd-insats

Biblar Alla biblar Bible Finder. Jordan Howerton Band Format: Boxed Set. Översiktsdetaljer. Översikt Tillbedjan är en grundläggande komponent i de flesta ungdomsministerier. Men tänk om du kan utmana tonåringar att tänka annorlunda och djupare om dyrkan?

Vad händer om du kan skjuta gränserna för deras förståelse och deras definition av vad det innebär att tillbe Gud? Jordan Howerton Band brinner för att tillbe Gud - och att hjälpa unga människor att inse att det att vara en sann tillbedjare innebär att leva ett liv som är hängivet till Jesus. Den här videobaserade, konversationsdrivna serien hjälper tonåringar att upptäcka hur sann tillbedjan handlar om att älska Gud och älska andra.

Förutom de fyra veckors videoundervisning innehåller Connect också diskussionsguider, reklammaterial och annat användbart material. Och alla resurser är redigerbara och reproducerbara. Gud väntar på vår tillbedjan - i de ögonblick som vi förväntar oss att se och känna honom, och i de ögonblick som vi minst förväntar oss honom. Gud kallar oss till sig själv, kallar oss att älska honom och älska andra och kallar oss att komma i kontakt med honom.

Hjälp tonåringar att svara på det samtalet. Har du några frågor angående den här produkten?

(с) 2019 portur.top