portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Parallell delning i bowling vad gör att hålla

Parallell delning i bowling vad håller

I varje sport måste lag och spelare göra justeringar under spelet baserat på vad deras motståndare gör. Bowling är inte annorlunda ... förutom att motståndaren inte är något annat lag eller spelare. När ditt spel fortskrider kommer oljemönstret att förändras. Ibland hjälper även bowler att flytta körfältoljan. Om inte, gå tillbaka och studera! Men hur håller du dig uppradad när skottet ändras? Den första regeln för bowlingjusteringar är att du inte pratar om bowlingjusteringar. Den första regeln för bowlingjusteringar är att du rör dig i riktning mot missen medan du håller samma mål på banan.

Det betyder att om din boll saknas till vänster om den avsedda destinationen, flytta åt vänster på infarten. Om bollen missar till höger om den avsedda destinationen, gå till höger på infarten. Lätt nog, eller hur? Lär dig denna regel och glöm den aldrig. Fältförhållandena förändras när bowlingbollar upprepade gånger färdas nerför banan. För varje skott absorberar bollen lite av oljan och flyttar lite olja längre ner på banan.

Förändringar i oljefördelningen kommer att påverka kulbanan och reaktionen. Det finns två primära justeringar du kan göra för att fortsätta slå i fickan: En vinkeljustering, som visas nedan, är ett vanligt steg för att anpassa sig till förändrade körförhållanden. Till exempel kan du börja din bowling session stående på 20: e brädet och sikta på 10: e brädets andra pil. När banorna börjar haka mer kan du flytta din startposition ett bräde åt vänster men hålla ditt mål detsamma.

Detta är en liten vinkeljustering. Men tänk om du behöver flytta mer? Är du redo för den andra regeln om bowlingjusteringar? En annan sak att hålla i din bowlingminnesbank är 2 och 1. 2-och-1-regeln för att göra vinkeljusteringar innebär att för varje två brädor du rör dig med fötterna, flyttar du ditt mål ett bräde i samma riktning.

Med hjälp av startpunktsexemplet använde vi precis 20-tavlan, en 2-och-1-justering skulle få dig att stå på 22-tavlan och sikta på 11-tavlan. Denna regel är särskilt användbar när du behöver flytta mer än ett eller två brädor. En parallelljustering, som visas nedan, görs när både ditt mål på banan och din startposition rör sig lika mycket och i samma riktning. Om du flyttar åt höger två brädor med fötterna, flytta höger två brädor med ditt mål.

Ett annat sätt att få bollen i fickan är att finjustera formen på din bollväg. Om din boll inte krokar eller inte krokar tillräckligt snabbt, sikta på ett mål närmare foul line och framför pilarna. Detta gör att du lägger ner bollen tidigare och bollen hakar tidigare. Omvänt, om din boll krokar för tidigt, välj ett mål längre ner i banan.

Detta får dig att sträcka dig genom skottet och bollen hakar mindre. Du rullade precis ett av de bästa skotten i ditt liv. Låt oss titta på varför detta händer och vad vi kan göra åt det. Som vi just nämnde i situationen ovan är en av de vanligaste reservdelarna för en högerhand 10-stiftet. För en perfekt strejk träffar bollen 1-3 fickan och fortsätter till 5 och 9 stift.

3-stiftet drivs in i 6-stiftet och 6-stiftet träffar 10-stiftet. Nu, om 10-stiftet fortfarande står måste du ta reda på var 6-stiftet gick. Kördes den rakt tillbaka till där 9-stiftet står? Eller ligger den död i höger rännsten? 3-stiftet har för mycket vinkel på 6-stiftet och orsakar att det faller rakt tillbaka istället för i en vinkel i 10-stiftet.

Försök att flytta fötterna något åt ​​vänster och hålla samma mål eller flytta målet längre ner i körfältet. 3-stiftet har inte tillräckligt med vinkel in i 6-stiftet och det saknas 10-stiftet till höger.

Försök att flytta fötterna något åt ​​höger och hålla samma mål eller flytta ditt mål närmare dig och framför pilarna. Scenariot är detsamma för vänsterhänta som lämnar 7-stiftet, men på motsatt sida.

Riktningen på 4-stiftet är nyckeln till att ta reda på varför träffen inte var perfekt. Vid den här tiden kan du ganska mycket hantera allt som körfältet kastar åt dig. Gå i riktning mot missningen Den första regeln för bowlingjusteringar är att du inte pratar om bowlingjusteringar.

Gör vinkel- och parallelljusteringar Körförhållandena förändras när bowlingbollar upprepade gånger färdas nerför banan. Vinkeljusteringar En vinkeljustering, som visas nedan, är ett vanligt steg för att anpassa sig till förändrade körfält. Justera ditt mål bakåt och framåt Ett annat sätt att få bollen i fickan är att finjustera formen på din bollväg. Eliminera hörnstiften Du rullade precis en av de bästa bilderna i ditt liv.

Dessa stift är fienden. Låt oss bli av med dem.

(с) 2019 portur.top