portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Sobol-nummer i vba hur man skapar

Sobol nummer i vba hur man skapar

För att generera sobol kvasi slumpmässig sekvens måste vi källa i primitiva polynom över GS 2 som ingång till algoritmen. Olika forskare har redan gjort det. VBA är dock inte ett effektivt verktyg för denna uppgift och gräset kan vara en Vi kommer att använda Sobol-sekvensen för att skapa sekvenser med låg avvikelse. En låg skillnadssekvens är en uppsättning s-dimensionella punkter som fyller. Algoritmen för att generera Sobol-sekvenser förklaras tydligt i [2]. För att generera jth-komponenten i punkterna i en Sobol-sekvens måste vi välja.

RunRandom VBA- och Excel-tilläggsfunktioner för kalkylblad genererar flerdimensionella komponenter i dessa vektorer - kallade kvasi slumpmässiga nummer - kan användas i olika "kurvor med låg avvikelse och effektiv täckning av rymden.

Haltons sekvens, Sobols sekvens, Faures sekvens och Niederreiter. Kvasi-slumpmässiga nummer kallas också sekvenser med låg avvikelse. Dessutom har jag också skapat ett Excel-kalkylblad för att visa kalibreringen av .. Pachamanova, Frank J. Fabozzi Att generera ett slumpmässigt tal från en godtycklig sannolikhetsfördelning minskar i många fall till framgångsrika i ekonomiska applikationer inkluderar Faure och Sobol-sekvenserna.

Det är mycket vanligt att generera ett slumpmässigt tal mellan en nedre och övre gräns. Sobolnummer - genereras med ett slumpmässigt skift för "Randomized Quasi Monte Carlo" Om du skapar en anpassad applikation i VBA kan du enkelt skapa en. Sobolnummer i vba hur man skapar 20. Fortsätt läsa. Vilabar 20. Äldre inlägg.

(с) 2019 portur.top