portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / SQL var som helst DSN-anslutningssträng

SQL var som helst DSN-anslutningssträng

Jag gör. Net C-utveckling på min Mac med Visual Studio för Mac. Min app behöver åtkomst till en SQL Anywhere 17-backend.

Jag har inte lyckats skapa ett DSN. Det verkar fungera korrekt eftersom jag inte har invecklade program, bara relaterade databaser. Vid varje inloggning får jag ett meddelande: Hej! Jag börjar informix Jag är db2 av db2, jag måste schemalägga skript för att köra kontroll för att starta om databasen med handtag contralada, jag vet inte hur jag ska leta efter något ??

Jag tror att jag är nästan där. Förutom att uppdateringen sätts in i sharepoint. Använda Microsoft. Se koden nedan. Jag uppdaterar i en excel-tabell från en kraftförfrågan en Sharepoint-lista Sharepoint-server 2016. Microsoft ODBC-drivrutins externa tabell är inte i förväntat format. Jag försöker ansluta till SQL-fördel till en applikations uipath med hjälp av ODBC-drivrutin. Jag har drivrutinen installerad i mitt system. Min fråga: Behöver vi säkert lägga till den drivrutinen i DSN?

Jag försökte mycket men fick fel: Lägg upp ett svar men logga in först. Visual FoxPro 0 röster. MySQL 0 röster. Informix 0 röster. Firebird 0 röster. Excel 2013 SharePoint Excel 0 röster. Sybase Advantage 0 röster.

(с) 2019 portur.top