portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad anger trigonometriska stationer definition

Vad anger trigonometriska stationer definition

En trianguleringsstation, även känd som en trianguleringspelare, trigonometrisk station, trigonometrisk punkt, trig-station, trig-fyr eller trig-punkt, och ibland informellt som en trig, är en fast mätstation, som används i geodetisk kartläggning och andra lantmäteriprojekt i dess närhet. . Namnen på trianguleringsstationer varierar regionalt; de är allmänt kända som trigonometriska stationer i Nordamerika, trig-punkter i Storbritannien och Nya Zeeland, trig-stationer eller -punkter i Australien och trig-fyrar i Sydafrika; trianguleringspelare är den mer formella beteckningen för betongpelare som finns i Storbritannien.

En punkt på jorden vars position bestäms av triangulering. Kallas också trig-punkt. Det numeriska värdet för trianguleringsstationen i kaldeisk numerologi är: Det numeriska värdet för trianguleringsstationen i Pythagoras numerologi är: Ord i definition. Freebase 0. Trianguleringsstation En trianguleringsstation, även känd som en trianguleringspelare, trigonometrisk station, trigonometrisk punkt, trigstation, trig-fyr eller trig-punkt, och ibland informellt som en trig, är en fast mätstation, som används i geodetisk kartläggning och andra kartläggningsprojekt i dess närhet.

Dictionary of Military and Associated Terms 0. Hur man uttalar triangulation station? Alex US engelska. Daniel British. Karen Australian. Veena indier. Hur säger man trianguleringsstation på teckenspråk? Numerology Chaldean Numerology Det numeriska värdet av trianguleringsstationen i Chaldean Numerology är: Välj ett annat språk: Ange din e-postadress: Powered by CITE.

Saknar vi en bra definition för trianguleringsstation? Håll det inte för dig själv ... Skicka definition. Få omedelbara definitioner för alla ord som träffar dig var som helst på webben! Tack för din röst! Vi uppskattar verkligen ditt stöd.

(с) 2019 portur.top