portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad betyder ett negativt t-testvärde

Vad betyder ett negativt t-testvärde

En negativ t-statistik betyder helt enkelt att den ligger till vänster om medelvärdet. T-fördelningen har, precis som standardnormalen, ett medelvärde på 0. Alla värden till vänster om medelvärdet är negativa och positiva till höger om medelvärdet. Om en t-statistik är negativ, ska absolutvärdet användas? 24 nov 2015. Hoppas det hjälpte.

Relaterade frågor Vilken information hämtas om vi avvisar nollhypotesen för testet av minst lutning ... Vad är en t-poäng? Hur bestämmer du t-statistiken för en variabel i en regressionsmodell?

Hur kan en t-statistik användas för att bestämma statistisk signifikans? Kan t-teststatistik vara ett negativt tal? Kan t-teststatistiken ha ett negativt tal? Hur beräknar du t-poängen för lutningen för en tidsserieregression? Vad används ett förstärkt Dickey-Fuller-test för? Vilken typ av data garanterar användningen av en förstärkt Dickey-Fuller? Vad är standardfelet för en uppskattare? Se alla frågor i t Test för lutningen och korrelationskoefficienten.

Effekten av denna fråga 1153 vyer över hela världen. Du kan återanvända svaret Creative Commons License.

(с) 2019 portur.top