portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad betyder halverad trädgård

Vad betyder halverad trädgård

Du är här: Att ha bra grannar är något som många av oss tar för givet tills vi hör om en tvist om delade uppfart eller bevuxna häckar. Situationer som kan verka småaktiga för en utomstående kan vara enorma källor till stress när de påverkar vårt dagliga liv.

Vi har tidigare diskuterat gränsavtal och dina rättigheter gällande uppläggning, nedtagning och underhåll av staket - men hur är det med att förstå rättigheter, särskilt i fall av bakgårdar? Varje hus har sina gränser och vägrättigheter listade i titelrättsakterna, som kan erhållas från fastighetsregistret, men dessa kan ofta vara vaga eller sakna viktiga detaljer.

Handlingar kommer att visa om rätten till väg gäller de som är till fots eller i fordon. Till fots tillåter en att passera och åka om utan att dröja kvar och vägen ska vara minst 90 cm bred. Med fordonets rätt till väg kan fordon med upp till tillåten storlek längs körbanan eller uppfarten lasta och lossa men inte parkera.

Förmåner är rättigheter som gynnar ett markområde den dominerande hyresgästen som tillåter rättmätiga användare av det landet att utföra specifika åtgärder över en angränsande del av marken. Lättnader kan skapas genom uttryckligt beviljande - där det anges i en handling, av nödvändighet - när en rutt är det enda tillträdesmedlet, eller genom recept - när någon utför en handling, vilket kan vara en lättnad, upprepade gånger, öppet och utan tillstånd i mer än tjugo år.

Många hus i Norwich är viktorianska terrasshus med delade gångar och delade bakre trädgårdar. Om du är den första i raden med genomskinade trädgårdar kan det vara irriterande att flera grannar passerar - men alla har rätt att gå över vägen. Det är emot lagen att blockera tillgången till stigen, men om det finns oro över säkerheten kan du fästa ett lås i en grind förutsatt att alla grannar har en nyckel eller en kombination.

Omvänt, om du bor i det djupaste Norfolk kan du ha en stor trädgård eller granne på en gård - i vilket fall rättigheter till vägar kan uppstå kring vandrare, hundvandrare och husdjur! Om du är glad över att en väg på ditt land ska användas av vandrare eller hundvandrare, kanske du vill stänga den en eller två dagar varje år för att förhindra att den blir en allmän rätt till förväg genom föreskrivande servitut. Stängsel av din trädgård eller mark om du grannar en gård, skog eller grönt betyder att det lätt kan särskiljas som privat mark.

Om det finns en allmän vägrätt på ditt land måste du hålla rutten synlig, fri och väl underhållen. Kontakta oss om du vill använda våra stängseltjänster.

Du kan ringa oss på 07914 840995 eller mejla info npfencing. Komma i kontakt! Upplagt för 87 veckor sedan Att förstå privata rättigheter för sätt att ge råd, stängsel Att ha goda grannar är något som många av oss tar för givet tills vi hör om en tvist om delade uppfart eller övervuxna häckar.

Känn dina rättigheter Varje hus har sina gränser och rättigheter som anges i titelrättsakterna, vilka kan erhållas från fastighetsregistret, men dessa kan ofta vara vaga eller sakna viktiga detaljer. Halverade trädgårdar Många hus i Norwich är viktorianska terrasshus med delade gångar och delade bakgårdar. Ramblers Omvänt, om du bor i det djupaste Norfolk kan du ha en stor trädgård eller granne på en gård - i vilket fall rättigheter till vägar kan uppstå kring vandrare, hundvandrare och husdjur!

Norfolk Prestige Fencing Följ vår blogg för att hålla dig uppdaterad med våra senaste nyheter, exempel på vårt arbete och råd. Datumredaktörens val. Begär en kostnadsfri offert.

(с) 2019 portur.top