portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vad betyder contraflow bussfält

Vad betyder kontraflow bussfält

Chansen är att första gången du någonsin hört talas om kontraflödningssystemet var när du studerade för ditt teoritest - och det låter som mycket att lära sig, eller hur? Så även om ditt teoritest är i morgon kan du fortfarande se till att du får alla dessa viktiga poäng. Här kommer! Så, ett kontraströmningssystem är där trafiken i en eller flera körfält på samma körvägssida av vägen riktas motsatt väg mot normal - mot flödet.

Contraflow-system kan vara antingen permanenta eller tillfälliga. Envägsgator är generellt utformade för att hålla trafiken i rörelse, men tenderar att missgynna dem på cyklar. Cyklister kan bli frestade att ignorera skyltarna och komma runt begränsningarna genom att cykla åt andra håll längs trottoaren - vilket innebär att fotgängare äventyras. Alternativt kan de vara tvungna att ta vägar med faror. Separata cykelfelter med kontinuerligt flöde erbjuder ett säkrare alternativ, så att cyklister kan köra åt båda hållen längs vägen.

Detta gör det möjligt för dem att undvika upptagna vägar och farliga korsningar och i sin tur komma åt sina destinationer snabbare. Cyklister som använder gränsöverskridande körfält är mindre benägna att drabbas av olyckor och är mindre hot mot fotgängare på trottoarer. Som förare måste du vara medveten om vilken riktning någon annan reser.

Contraflow-cykelbanor minskar riskerna för de som finns på pedalcyklar, men de är fortfarande utsatta trafikanter och kan bara hålla sig säkra när du känner till och följer reglerna. Om det finns en fast vit linje som skiljer ett cykelfält från andra fordon får du inte korsa det.

Avvikelse över streckade vita linjer är tillåtet, men bara när det behövs, och när du är säker på att det är säkert att göra det. Contraflow-cykelfält sammanfogas ibland med contraflow-bussfält. I dessa fall reser både bussförare och cyklister mot resten av trafiken. Precis som med kontraflowcykelbanor finns vanligtvis kontraflow-bussfiler på enkelriktade gator i städerna och hjälper bussar att genväga mer trafikerade vägar. Enligt Theory Test Pro var det de vanligaste misslyckade vägskyltfrågorna i deras praxisprov under 2017 att identifiera skylten med bussstråk.

Tack och lov är detta tecken ett av de mer icke-kryptiska. Här är det i all sin härlighet. Som du kan se består kontraflow-skylten av en blå rektangel med en buss på ena sidan och en linje nedåt i mitten. Pilarna på varje sida av linjen indikerar att bussar kommer att föra motsatt väg till annan trafik.

Per definition delar dubbla körvägar trafik som reser i olika riktningar med en central reservation. Alla på din sida kommer att gå samma väg: Du kan bli tillsagd att gå samman i en annan fil eller varna för lägre tillfälliga hastighetsgränser på plats. För mer omfattande arbeten och reparationer kan det dock hända att ett kontraflödningssystem tillämpas.

Hela den ena körbanan kommer att omdirigeras över den centrala reservationen och mot den motsatta körbanan, för att köra samtidigt med trafiken på den sidan. Där detta händer kommer du vanligtvis att separeras från mötande fordon med endast trafikkottar och körfält är troligtvis smalare än normalt. För att kompensera för dessa ökade riskfaktorer kommer det antagligen att finnas en reducerad hastighetsgräns som du måste följa.

När du reser genom ett kontraströmningssystem, försök att komma i rätt körfält tidigt, håll det i körfältet och undvik försök till omkörning. Du bör följa andra fordon på ett säkert avstånd och bör inte korsa kottlinjen, eftersom du skulle sluta resa mot mötande trafik.

Även om ett nödtjänstfordon närmar sig bakifrån rekommenderas att du håller dig vid din sida av vägen. Precis som du kan bli tillfrågad om contraflow-systemet under teoritestet, kan du också få frågor om flödesbuss eller cykelfält. Om contraflow betyder att gå mot normal trafik, så betyder medflöde att resa i samma riktning.

Var noga med att inte blanda ihop de två, speciellt när du identifierar tecken: Det finns ett antal saker du kan bli tillfrågad om kontraflödningssystem på teoritestet.

Kontrollera att du vet :. Läs igenom vår systemstyrning igen för att förstå de viktigaste fakta. Katie växte upp mitt i ingenstans, så vet det verkliga värdet av att sätta sig bakom ratten. Från vägreglerna till praktiska tips och tips, hon ger dig nedgången på allt som kör.

Alltid på språng, när hon inte är i bilen, kommer du förmodligen att hitta Katie som springer runt squashbanorna eller springer ut på den regniga brittiska landsbygden. Vad är ett Contraflow-system? Cykelfält Contraflow Envägsgator är generellt utformade för att hålla trafiken i rörelse, men tenderar att nackdelar dem på cyklar. Contraflow-bussfält Precis som med contraflow-cykelfält finns vanligtvis contraflow-bussfält på enkelriktade gator i städerna och hjälper bussar att genväga mer trafikerade vägar.

Flödesbuss och cykelfält Precis som du kan bli tillfrågad om kontraflödssystemet under teoritestet kan du också få frågor om flödesbuss eller cykelfält. Contraflow-systemet på teoritestet Det finns ett antal saker du kan fråga om contraflow-system på teoritestet.

Kontrollera att du vet: Av Katie Scott Katie växte upp mitt i ingenstans, så vet det verkliga värdet av att sätta sig bakom ratten.

(с) 2019 portur.top