portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vem är munesh prem baba

Vem är munesh prem baba

Att bläddra bland Academia. Hoppa till huvudinnehåll. Du använder en inaktuell version av Internet Explorer. Logga in Bli medlem. Shakti Puja Kali-tillbedjan i Trinidad 2013. Keith McNeal. Det är i detta tillstånd som Guyana justus. Konstitutionens reformkommission påpekade när den anklagade Robinson, B.

Kyrkan har skadat det utrymme som borde ha reserverats för utbildaren Shakti Puja på Trinidad och citerar medborgarna om deras konstitutionella rättigheter med biblisk Shakti Puja shakti, kosmisk energi eller makt som aktiverar uttalanden som är fientliga mot homosexuella och skadar universum i dess polymorfa komplexitet. associerade med medborgerliga rättigheter.

Nigel Thomas riktad mot en gud i Trinidad har förvandlats anteckning från en öppet praktiserad rituell föreställning observerad på. Denna studie baseras delvis på kvalitativa data som samlats in mellan 1998 för hela samhällets räkning till en marginaliserad, något och 2001. Jag förberedde ett frågeformulär, som Jag skickade till den anglikanska hemliga terapeutiska ritualen som genomfördes varje vecka på uppdrag av karibiska biskopar, sektionscheferna för metodistkonferensen för individer och familjer i heterodoxa tempel dedikerade i Karibien och Amerika och till Moravian Church främst till Moder Kali Kali Mata, Kali Mai och hennes mest högkvarter i Antigua.

Jag intervjuade också enskilda kyrkoledare. En annan datakälla var onlineversioner av viktiga andliga medarbetare i Karibien.

För att uttrycka det enkelt har Shakti Puja-tidningar, inklusive kommentarer från vanliga kolumnister och eller Kali Puja blivit något av en förlägenhet för tryckta brev, som ger ett bra urval av åsikter. American Anglican Council. Faktum är att vi under den 1 november döptes också: Westminster John Knox Press. Ändå under loppet av den tjugonde januari 16. Utifrån betraktas Kali som en nyckfull, olycksbådande Cress Welsing, Frances.

Tredje världens press. Bekymrade präster och lekmän för att offra levande getter och kycklingar har länge varit en central episkopal kyrka. Religiöst den ekstatiska manifestationen av Moder Kali och ett antal toleranser. Ett uttalande av de anglikanska biskoparna i Kanada. Den anglikanska kyrkan i Kanada. Darker Side of Black dokumentär ilm. Efter det att hennes tjugonde århundrade föll från London: Således har det funnits ett ritualmönster som vitaliserats i heterodoxa tempel, och antalet hennes hängivna konsolidering över tid av unika och dynamiska paneler har ökat avsevärt.

Dessutom är viktig Shakti-teon om gudomligheter som bara stött på att konigurationsledare och utövare från Guyana har avgörande inflytande i trinidadiska Shakti-tempel, se McNeal 2010, 2011 för en tvungen återuppkomst av extatiska Kali Puja i Trinidad. Analys av panteonisering och moderniserade ikonografier, den Guyanesiska inverkan på den samtida Trini i historien om extatiska Shakti Puja och utvecklingen av dadian scen bör inte underskattas.

Medan Kali heterodox Kali temple praxis. Mai Puja verkar vara den dominerande termen för extatisk shakti Anhängare anländer ofta tidigt innan den veckovisa servicepraxis i Guyana, Kali Puja och Shakti Puja är opererade med sänkor, mjölk, frukt och andra föremål som de tiverar frasologier i Trinidad. Även om befolkningen i någon eller alla de olika gudarna i templet före Shakti-utövare antagligen inte växer i den takt som den formella tjänsten börjar.

Den allmänna strukturen för puja som den var under 1970- och 1980-talet, Kali-templets hängivenhet består av pujaris rituella ledare och assistenter och en verkligen levande och väl belägen, och därför organiserande grupp av hängivna observatörer som flyttar till var och en helt annorlunda än de var ett sekel tidigare.

Framförandet av de olika gudarna på fredagskvällar i ett fall - i heterodoxa hinduiska tempel pujas och framställning av erbjudanden åtföljs av devo- som sträcker sig var som helst i storlek från provisoriska shacks till traditionella sånger sjungna i varierande kombinationer av hindi, liturgi-pund kan hålla hundratals människor. Det fanns kalamiliska och engelska, och musikaliskt drivna av rytmen - ungefär mellan tjugo och tjugo Shakti-tempel i Trinidad mikrofot slagverk vanligtvis tre till ive tappu trummor.

Dessa vid början av 1900-talet. Men en handfull är speciella, tunna getskinntrummor som hålls mellan skottet - dessa har inte aktiva veckovisa tjänster, och minst två av der och underarm, som främst spelas av män som använder två av dem är vilande vid skrivandet .

De flesta tempel tunna pinnar, och finns bara i Kali tempel i Trinidad. De är orienterade kring en murti helig staty av Moder Kali verkar vara relativt direkta ättlingar till den typ av trumma som vanligtvis är inrymd i den mest centrala helgedomen som används i den gamla stilen Madrassi irepass ceremonier som praktiseras av tempelföreningen och ofta baseras ikonografiskt i Trinidad fram till mitten av nittonhundratalet och återupplivade den populära bengalska kromolitografiska bilden av moderna Shakti-tempel nyligen under inverkan av Dakshinakali Kali som stod på en liggande Shiva, med sina Guyanese-modeller.

Tappu-trummor verkar också ha använts i flera händer som erbjuder välsignelser och försäkringar, liksom i Madrassi-begravningsmetoder från kolonitiden, och de händer som tyder på att det onda förstörs och att det är påfallande att likna Tobagos tambrintrumma. Se Murti of Mother Kali i Gasparillo, kulminerar klimatiskt i kollektiv hängiven puja-riktad platta 12 i färginsatsen.

Om templet leder levande djur av andra hinduiska deotas devatas, gudar av både ortodoxa och sakriska, är det vid denna punkt som djuren halshöggs som icke-ortodox härledning åtföljer Kali. De flesta erbjudanden till Kali eller hennes associerade gudomliga skötare. De heterodoxa gudomligheterna pekar på ämnet bland både insiders och outsiders till den kommun som följer Kali i hennes Trinidadiska tempel och vem som är.

Även om blodoffer är kanske det mest omedelbara är - med det viktiga undantaget för Kal Bhairo - i allmänhet symbolisk förening som utomstående - hinduiska och icke-hinduiska inte finns i någon av de andra till synes vanliga hinduerna - gör angående Kali Puja på ön, mest är inte tempel på ön inkluderar en form av Shiva känd som Kal medveten om att ett betydande antal utövare och tempel Bhairo eller Bhairo Baba Maduraviran, Dee Baba Sanganni, inte bedriver eller tolererar utövandet av djuroffer.

De av de olika formerna av Guyanesisk inflytande på Trinidadiska tempel som utför levande helgon gör det med tonvikt på Shakti Puja, kanske det viktigaste är att ritualen avhöja geten eller kuk med ett enda slag av innehavet varje vecka, tempelbaserat tjänster och en innovation inom cutlass.

Under intagande av en centralt framträdande plats inom alla tempelbaserade tider under denna period gjordes patientreferenser i två riktningar för kali-tillbedjan i Trinidad. I synnerhet disponerade Naidoo 1973 med de Mudda om ett brett spektrum av problem, till exempel dålig användning av esoteriska språkformer som används av medierna, nackdelar, hushåll eller arbetskonflikter, infertilitet, sexuell dysfunktion - krävde tjänster från en ceremoniell tolk. Från denna tion, och tabanka älskar depression.

Trance-manifestation framåt, hängivna kan prata direkt med mor i dessa sammanhang är tänkt som aktivering av Shakti Kali och hennes andliga medarbetare genom medier under i människokroppen. Denna tillfälliga aktivering av Shakti-andekonsultationer i sitt eget lokala, Guyanesiska språk ser i ett mänskligt medium gör praxis att jharaying spiri- Singer et al.

Detta häpnadsväckande ingripande - som härrör från tidig rening och välsignelse med neem lämnar ett heligt från modern psykiatri och underlättas av antropologi - Indisk växt som är nära associerad med hinduisk gudinnadyrning förtjänar mycket mer relektion än vad som är möjligt här men bör vara särskilt kraftfull under andekonsultationer i dessa katalyserar ändå betydande utvidgning av mottagna tempel.

Flera av de icke-ortodoxa deotorna associerade med synkretism. Kali i Trinidadiska Shakti-tempel manifesterar sig också ekstatiskt Medan veckotjänster är den typiska formen av Shakti Puja via andemedier och likaså rådgivande jharay-seser som utförs under större delen av året i Trinidadiska tempel, sioner till hängivna på jakt efter någon form av helande kraft .

I själva verket är denna publik i stort och Munesh Prem en månrelaterad gudomlig ritualprocess en slags årlig tacksägelse, rening, förknippad med Dee; även om hans identitet betraktas som relatering och återuppladdning av templet av dess ledare och allmänt dunkel för utövare, verkar det tydligt i jämförelse av beskyddare. Kargams betecknar Manifesterande trance-medier tar ofta lammande kuber av Shaktis kraft och sätts ihop i en esoterisk ritual-kamfer i munnen som ett tecken på att en autentisk anda-ised procedur med ett lota-mässingskärl, torr kokosnöt, neem-manifestation äger rum , logiken är att endast superblad och flera andra ingredienser.

De bärs in och mänsklig kraft tål värmen och undviker att komma ut ur templet på hängivnas huvuden eller att manifestera brännskador. Laymedlemmar och besökare till templen på medier i början och slutet av puja, se McNeal puja-dagar ägs också ofta av Shakti-energi 2000 för mer om kargams.

Dessa hempujas är oftast tid. Till exempel, i At Last, a Christmas in the West Indies, sponsrad av antingen lojala tempelmedlemmar och deras familjer som ursprungligen publicerades 1871, anglikanska präster - som håller en årlig tradition för hushållsgudstjänst, för exman och romanförfattare Charles Kingsley 1892, 300 offrar en föreställning, eller på uppdrag av personer eller familjer i vilken typ av skrift som helst av en tidig hinduisk helgedomstruktur som utmärker allvarliga svårigheter som söker någon form av gudomlig intervention.

Hemma Mahadeva Shiva och Kali som representativa gudar. Berättelserna var troligen skrivna igenom - för att försäkra deras välbefinnande.

Se Maharaj 1991 för en användbar etnohistorisk historisk utveckling och studie av kunniga och utvecklingen av hinduismen i Trinidad. Denna sista iakttagelse gör det viktigt att uppleva - särskilt kretsloppet av oljebom- och byst i fas, inte bara att extatiska former av hinduisk religiös praxis - 1970- och 1980-talet - och i förhållande till formerna av social tice nu äger rum. enbart inom heterodoxa Shakti-tempel i anomie förmedlad av industrialisering och nordamerikanska samtida Trinidad, men också att gudarna i den hinduiska neokolonialismen.

I speciellt religiösa termer bör uppkomsten av panteon som manifesterar sig genom andlig intrång modern Shakti Puja förstås i samband i mänskliga medier - inklusive Kali, Kal Bhairo, Dee Baba, med återuppkomsten av Orisha-traditionen och Spiri-Mother Katerie, och Munesh Prem — finns bara i denna tidiga baptistiska tro; de utomordentligt snabba, postkoloniala samma templen.

Vid denna tidpunkt, med andra ord, är spridningen av pingstkyrkor och andra former av evanstatisk hinduism tänkbar inom den lokala kulturella geliska protestantismen; och den karismatiska rörelsen ser fantasi bara i tempel som främst ägnas åt den romerska katolska kyrkans mor - karismatisk förnyelse i Jamaica Kali.

Således har Kali blivit metonym för alla former av karaktär inom detta multietniska karibiska ö-samhälle i stort. Trinidadiska landsbygdens och urbana proletära klasser, men det är im- Att Shakti Pujas tidigare autonoma traditioner, med stor vikt att notera att den också har rekryterat utövare av Afri- minst de som inte helt förlorats till följd av den koloniala burken och blandafrikanska härkomst såväl som från en handfull erfarenhet, har införlivats i bland annat mer enade och uppåt rörliga andliga sökare.

Kanske är de två svåra och förmodligen vilseledande. Men Trinidadian Shakti Puja har en av de mest framträdande egenskaperna hos de äldre - såg inte alltid så ut.

Det som är nyfiken på den speciella Kali Puja som framträder från mitten av 1900-talets sociohistoriska utveckling av lokal Shakti-dyrkan är att etnografiska rapporter Niehof och Niehof 1960; Klass 1988 Kali var inte så marginaliserad bland hinduer från inden- och oralhistorierna Mahabir och Maharaj 1985; McNeal 2000, tured diaspora i koloniala Trinidad.

Om något, olika tex- 2003, 2011 är att olika bymedlemmar genomförde denna tidiga och muntliga historiska bevis tyder på att hon var en form av puja öppet på uppdrag av hela samhället. Samlingar gjordes under ceremonin. Firepass är betydelsefullt inte bara för att under veckorna före ceremonin av organiserade grupper representerar det kanske den mest framstående religiösa ritualen för kvinnor som skulle cirkulera genom det lokala området, generellt Madrassi-indragna invandrare som kom till Karibien inom en zon till sju angränsande byar.

De bönor från södra Indien via hamnen i Madras Chen - fortsatte till fots, sjöng andaktiga sånger åtföljda av en nai, men också för att den delvis har tilldelats med dholaks handtrumma och ofta bar träbrickor på sig och omramats inom samtida extatiska Kali Puja och håller på att hålla de erbjudanden som samlats in i varje hushåll.

Dessa sena former av tempelbaserade Shakti-tillbedjan som är praktiska kallades Kalimai-ke-beekh och tigger om ticed i postkoloniala Trinidad. Irepass-ceremonin har mamma Kali. Den har varit partiell, dynamisk och brytad se McNeal 2000, puja utfördes årligen och dessutom vid tider av 2003. Betydelsen av denna påverkan kastas i lättnadskrisen för att tacka modern för hennes välsignelser och när man tänker på faktum att antalet sydindiska hennes gudomliga ingripande för jordbrukets fertilitet och föräldrar endast utgjorde ungefär 6 procent av de 144 000 sjukdomsteckningarna.

Kali skulle ek- Madrassi utvandrade till Trinidad. Dessa inkluderar mal skars upp och delades upp mellan panchayat och dess perioder av fasta och andra reningsdiscipliner, exklu-associerade familjer, sedan fördes hem för att tillagas och ätas sive manlig deltagande, böner som reciterades från toppen på en hög pol som prasadmat rituellt ofreed till en gud och distribueras sedan uppförd nära irepassgropen, förberedande flod- eller havsbad och konsumeras av anhängare som en form av välsignelse.

Flera av dessa 1950-tal är det uppenbart att någon form av Kali Puja redan hade egenskaper, såsom fasta och rening, förberedande för att betraktas som en lägre status, moraliskt misstänkt badning i kroppar av naturligt vatten, den speciella typen av trum- religiös aktivitet. Klass och hans hustru stötte på två former som ming, och ireen som går själv verkar vara relaterad till simi av Kali-relaterad Puja — panchayati-Kali-ki-puja och ghar-kilarar inom samtida tempelbaserad Kali-arbete. puja — som i grunden var lika strukturerade, den enda skillnaden.

På kargams rituella procession som en annan möjlig ferens är att den förra sponsrades av en nummerförbindelse mellan Madrassi irepass och Shakti Puja, se av orelaterade familjer och genomfördes på uppdrag av hela McNeal 2000. Det verkar också troligt att extatisk Shakti-mani-community , medan den senare var en semiprivat hushållsfester antogs åtminstone ibland inom rymdceremonin sponsrad av enskilda familjer och deltog i den irepass-föreställningen.

Därför verkar denna praxis för vänner, släktingar och grannar på inbjudan. Klass har bidragit med sin inverkan på den samtida scenen. Han konstaterar också att alla familjer i tillbedjan på 1970-talet antyder att det inte var mycket integrerat att hans centrala Trinidadiska studieby var känd för att befinna sig i den gamla stilen - det nämns knappast kanalens sakriska Di pujas för hälsan och välbefinnande för alla i material från kolonialtiden.

Även om irepass kan vara hemma och dess åkande, såväl som icke-näringsmässiga Di pujas för att ha involverat trance-praxis ibland, vet vi också att jordbruksfertilitet ser också Niehof och Niehof 1960, Klass den äldre, samhällsbaserade, sakriska Kali Pujas också 1988 .

Dee Baba och hans heterodoxa medarbetare har sedan dess uppfattat extatiska Shakti-manifestationer. I själva verket verkar de komma primära gudomligheter som är aktiva i heterodoxa Shakti-tempel, har varit mycket mer integrerade i Kali Puja i gammal stil än där Dee har fått sin egen murtis för det första i irepass-ceremonierna under kolonialtiden. Och det finns ingen tid se McNeal 2010, 2011.

I många fall då Puja från förr. Den viktiga punkten är att denna sakriella koloniala upplevelse skapade djupa kulturella konflikter Kali Pujas och Madrassi irepass ceremonier var ursprungligen och moraliska ambivalenser bland karibiska hinduer, i tillägg till olika rituella prestationstraditioner helt och hållet. Faktiskt kulturell omformulering. Där tilldelning av nordindiska - härledda, sakriska svinpuja har det inte varit möjligt att eliminera dessa metoder, det är för gudinnan Parmeshwarie; flerdimensionell Guyanes övervägande kollektiv strategi verkar ha varit att anslutningar, inklusive inverkan av modern psykiatri, anser att de är perifera, uppenbarligen låga kastpraxis, så som de komprimeras inom den Guyanesiska tempelbaserade praxis; den ciated med den allmänt mörkare skinniga Madrassis.

Men sedan vad kan pappa se McNeal 2003, 2010, 2011. Det finns en gång under 1900-talet.

(с) 2019 portur.top