portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Vem äger kenya gideon moi och talia

Vem äger kenya gideon moi och talia

Huvuddomare i Kenya shilling en miljon KSh. Markområdet som mäter cirka 121. Markområdet som mäter cirka 117.

OBSERVERA att den areal som mäter cirka 120 kvadratkilometer som anges i tidtabellen här där kolresurser har upptäckts har avsatts som ett kolresursområde—.

Detta meddelande ersätter alla andra meddelanden som publicerats där tidigare under detta avsnitt, med avseende på styrelserna som nämns i andra kolumnen. Markområdet som mäter ungefär 131. Musinga, i stället för rättvisa M. Ibrahim, vars utnämning återkallas, för att höra val framställningen vars detaljer ges nedan i High Court of Kenya i Nairobi. Valdomstolen kommer att ge anvisningar om utfrågningen av framställningen under omnämnande av den måndagen den 12 juli 2010.

Box 59830, Nairobi i Republiken Kenya, är den registrerade innehavaren av den delen av marken som kallas L. Box 1471, Thika i Republiken Kenya, är den registrerade innehavaren av den delen av marken som kallas L. Box 806617 —80100, Mombasa i republiken Kenya, är den registrerade innehavaren av den delen av marken som kallas L. Box 2293, Mombasa i republiken Kenya, är den registrerade innehavaren av den delen av marken som kallas L.

Box 40219, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad innehavare av den marken som kallas 1. Box 49413, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad innehavare av den bit mark som kallas 0.

Box 16411, Nakuru i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 0. Box 72, Elburgon i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 10. Ruta 192—20200, Kericho i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarintresse för den bit mark som innehåller 1.

Fält 58, Mai Mahiu i Republiken Kenya, är registrerat som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 0. Fält 211—20117, Naivasha i Republiken Kenya, är registrerat som innehavare i absolut ägarintresse för den delen mark som innehåller 1. Box 32903—00600, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 0. Box 53, Githunguri i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägande den del av marken som innehåller 2.

Ruta 176, Gatura, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 0. Box 1439—0061, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 0. Box 45, Emali i Republiken Kenya, är registrerade som innehavare i absoluta ägarintressen för den delen av jorden som innehåller 48. Box 15686, Mbagathi i Republiken Kenya, är registrerade som ägare i absolut ägarintresse för den delen av jorden som innehåller 0 .

Box 30422 - 0100, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absoluta ägarintressen för den bit mark som innehåller 0.

Box 479, Athi River i Republiken Kenya, är registrerade som innehavare i absolut ägarintresse för den bit mark som innehåller 52 hektar eller däröver, ligger i distriktet Kajiado, registrerad under titel nr Box 30, Ngong Hills i Republiken av Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den mark som innehåller 17. Box 28299—00200, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarintresse för den bit mark som innehåller 4.

Box 69372—00400, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 0. Box 208, Karuri i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den delen mark som innehåller 0. Box 9030—00300, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarintresse för de bitar mark som innehåller 0.

Box 45, Ngecha i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den mark som innehåller 2.

Box 802—00900, Kiambu i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den mark som innehåller 0. Box 9653, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av dessa bitar av mark som innehåller 19. Box 9653, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarintresse för den bit mark som innehåller 27.

Box 329, North Kinangop i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absoluta ägarintressen av den delen av marken som innehåller 0. Box 1663, Eldoret i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den delen av marken innehållande 0.

Box 669, Suna i Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den mark som innehåller 0. Box 444, Nambale i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarintresse av den bit mark som innehåller 0.

Fält 4, Sabasaba i Republiken Kenya, är registrerat som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 0. Fält 200, Mtito Andei i Republiken Kenya, är registrerat som innehavare i absolut ägarintresse för den delen av marken innehållande 5. Fält 14, Kitise i Republiken Kenya, är registrerat som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 2. Fält 64, Kagio i Republiken Kenya, är registrerat som innehavare i absolut ägarintresse för denna bit mark som innehåller 0.

Box 260, Sagana i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 0. Box 65043—00618, Nairobi i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den delen mark som innehåller 14. Box 526, Embu i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av den bit mark som innehåller 1. Box 2, Nyamira i Republiken Kenya, är registrerad som innehavare i absolut ägarandel av detta mark som innehåller 0.

Box 78, Ngong Hills, är registrerade som innehavare i absolut ägande av den bit mark som innehåller 2. Box 90, Rongo i Republiken Kenya, är registrerad innehavare av den bit mark som kallas paket nr.

Fält 90, Sare, och medan alla ansträngningar som gjorts för att tvinga den registrerade innehavaren att överlämna den markrätt som utfärdats med avseende på nämnda del till markregistret har misslyckats, meddelas att efter utgången av trettio 30 dagar från datum för detta, förutsatt att ingen giltig invändning har mottagits inom den perioden, avser jag att avstå från framställningen av nämnda markrätt och fortsätta med registrering av nämnda mutations- och överföringsinstrument och utfärda markrätt till nämnda Peter Aura Omuodo , och vid sådan registrering ska markförteckningen som utfärdats tidigare till nämnda Dansius Ouda Omolo anses vara annullerad och utan effekt.

Intresserade köpare kan se varorna på Customs Warehouse, J. Box 362-00902, Kikuyu. OBSERVERA att jag efter 30 dagar från tidningen av denna tidning, och såvida inte motsatsen visar motsatsen, avser att ansöka till högsta domstolen i Kisii om företräde för de personer som nämns i den andra kolumnen i schemat härtill. , som dog de datum som angavs mot deras namn. Och ta också hänsyn till att alla personer som har anspråk på eller intressen i nämnda avlidnes dödsbo är skyldiga att bevisa sådana anspråk eller intressen inför mig inom två månader från tidningen för denna tidning, efter vilket datum fordringarna och intressena så bevisas kommer att betalas och nöjda och de flera fastigheterna fördelas enligt lag.

Av Eunice Muthoni Mbuthi, av P. Av Racheal Wanjiru Gichini, av P. Kuria Kairu, båda av P. Sinai Hospital i Kenya, den 22 januari 2010. Av Shajad Haider Khan, av P. Av Irene Wangari Karanja, från P. Av Sumimoto Yuki, från P.

Anil Joshi, advokat för Nairobi, för beviljande av administrationsbrev intestate till gården Sumimoto Murai, sent av River Side Drive, Nairobi, som dog där den 16 oktober 2006. Domstolen kommer att fortsätta att utfärda detsamma såvida inte orsaken är visar motsatsen och utseende i detta avseende har skrivits in inom trettio 30 dagar från dagen för offentliggörandet av detta meddelande i Kenya Gazette.

Av Mary Wangui Macharia, av P. Av Beda Owuor Omach, av P. Av Margaret Ndunge Kiilu, av P. Av Geoffrey Gikunda Kirigia, av P. Box 149, Maua i Kenya, genom herrar Av Tabitha Kathure, av P. By Ayub Mohamed Kiugu, av P. Av Salome Nkoroi Karama, av P. Av Moses Mburugu Marete, av P. Av James Mworia Daniel, av P. Av Samuel Mwichiri Rwanda, av P. Av Samuel Mworia Mutungi, av P. LET ALL berörda parter noterar att en framställning om beviljande av administrationsbrev intestat till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog på Mombasa sjukhus den 6 februari 1998, har lämnats in i detta register av 1 Salima Maundu och 2 Seif Salim Rashid, båda av P.

Box 83608, Mombasa, i deras respektive egenskap som änka och son till den avlidne. Lägg också märke till att invändningar i föreskriven form mot det föreslagna bidraget är inbjudna och måste lämnas in i detta register inom trettio trettio dagar efter det att detta meddelande har offentliggjorts. Och ta också hänsyn till att om ingen invändning har lämnats in i detta register i den föreskrivna formen inom trettio trettio dagar från dagen för offentliggörandet av detta meddelande, kan domstolen fortsätta att bevilja bidraget enligt bön eller att göra ett sådant beslut som det anser lämpligt .

LÅT ALLA berörda parter notera att en framställan om beviljande av administrationsbrev med skriftlig testamente till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog på Aga Khan-sjukhuset den 24 januari 2010, har lämnats in i detta register av Gulabchand Keshvji Jetha, från P. LÅT ALLA berörda parter uppmärksamma att en framställan om beviljande av administrationsbrev intestat till den ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog i Diani, 420 South, den 24 juli 2006, har har registrerats i detta register av 1 Dominic Kenneth Martin och 2 Hilary Lois Elizabeth, båda av P.

LÅT ALLA de berörda parterna notera att en framställan om beviljande av administrationsbrev intestate till den ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog på Mombasa sjukhus den 18 december 2009, har lämnats in i detta register av 1 Halima-dotter till Hussein Achu alias Halima hustru till Bayani Miya Adam och 2 Miradam Bayani Miya Adam, båda till P.

Box 85288, Mombasa, i deras egenskap av änka och son till den avlidne. LÅT ALLA berörda parter notera att en ansökan om beviljande av administrationsbrev intestate till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog den 21 augusti 2008, har lämnats in i detta register av Margaret Akeyo Okuany, i sin egenskap som änka till den avlidne.

LÅT ALLA berörda parter notera att en framställan om beviljande av administrationsbrev intestate till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog på distriktssjukhuset den 16 november 2005, har lämnats in i detta register av 1 Philgona Anyango Athembo och 2 Richard Pat Ojolla Ommusi, i deras respektive egenskap som änka och son till den avlidne. LÅT ALLA berörda parter notera att en framställan om beviljande av administrationsbrev intestate till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog i Munyeki den 26 september 2008, har lämnats in i detta register av 1 Tabitha Wambui Munyao och 2 Geofrey Kania Munyao, i deras respektive egenskap som änka och son till den avlidne.

Och notera vidare att invändningar i föreskriven form mot beviljandet av bidraget är inbjudna och måste lämnas in i detta register inom trettio trettio dagar efter det att detta meddelande har offentliggjorts. Och ta också hänsyn till att om ingen invändning har lämnats in i detta register i den föreskrivna formen inom trettio trettio dagar från dagen för offentliggörandet av detta meddelande, kan domstolen fortsätta att bevilja bidraget som bett eller att göra sådana beslut som den anser lämpligt .

LÅT ALLA de berörda parterna notera att en framställning om beviljande av administrationsbrev intestat till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog vid provinshospitalet, Annex, den 18 mars 2006, har lagts in i detta register av 1 Wilberforce Luchiri Murrukah och 2 Teresia Agrey Matsotso, i deras respektive kapacitet som änkling och syster till den avlidne. LÅT ALLA berörda parter notera att en ansökan om beviljande av administrationsbrev intestate till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog den 11 december 1965, har lämnats in i detta register av Kennedy Ochieng Makasembo, i hans egenskap som barnbarn till den avlidne.

LÅT ALLA berörda parter notera att en framställning om beviljande av administrationsbrev intestate till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog i Ndulele, den 25 augusti 2002, har lämnats in i detta register av Simon Kariuki, i hans kapacitet som son till den avlidne.

LÅT ALLA berörda parter notera att en ansökan om beviljande av administrationsbrev intestat till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog vid Kenyatta National Hospital den 30 december 2008, har lämnats in i detta register av James Ndungu Kimani, i sin egenskap av avlidnes änkling.

LÅT ALLA berörda parter notera att en framställning om beviljande av administrationsbrev intestate till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog på distriktssjukhuset, Nyahururu, den 16 april 2007, har lämnats in i detta register av Rachel Wamuyu Maigua, i sin egenskap av den avlidnes änka.

LÅT ALLA berörda parter notera att en framställan om beviljande av administrationsbrev intestate till ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog på Siron Sub-plats, den 13 augusti 2008, har lämnats in i detta register av Samuel Maina Githigia, i sin egenskap av son till den avlidne.

LÅT ALLA berörda parter notera att en framställan om beviljande av administrationsbrev intestate till den ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog på Githima Farm, Molo, den 23 september 2006, har lämnats in i detta register av 1 Peter Muturi Biruri och 2 Francis Mungereti Biruri, i sin egenskap av avlidnes söner.

LÅT ALLA berörda parter uppmärksamma att en framställan om beviljande av administrationsbrev intestate till den ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog vid Provincial General Hospital, Nakuru, den 25 november 2009, har arkiverats i detta register av 1 Emily Siteyian Mutentei och 2 Sarah Athiano, i deras respektive egenskap som änka och mor till den avlidne.

LÅT ALLA berörda parter notera att en framställan om beviljande av administrationsbrev intestate till den ovan nämnda avlidnes dödsbo, som dog i Bahati, Mutukanio, den 10 juni 2004, har lämnats in i detta register av Charles Kamau Chege , i sin egenskap av son till den avlidne.

(с) 2019 portur.top