portur.top

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Zonatuss 100 mg är hur många ml

Zonatuss 100 mg är hur många ml

Benzonatate är ett icke-narkotiskt oral hostdämpande läkemedel mot hostdämpning som fungerar genom att bedöva lungorna och pleura som ansvarar för hostreflexen. Det är kemiskt besläktat med andra esterbedövningsmedel som prokain. Den har en bedövande bedövande verkan som liknar bensokain och "bedövar" sträcksensorerna i lungorna.

Det är töjningen av dessa sensorer med andning som orsakar hostan. Det godkändes av FDA 1958. Ett statligt erkänt ID som unikt identifierar produkten inom dess reglerande marknad. För symtomatisk lindring av hosta. Har också applicerats lokalt i munhålan hos vuxna genom att frigöra läkemedlet från de vätskefyllda kapslarna för att ge orofaryngeal anestesi för medveten intubation. Benzonatat, ett icke-narkotiskt antitussivmedel som är kemiskt relaterat till tetrakain och andra estetiska lokalanestetika, används för att undertrycka hosta associerad med både akuta och kroniska andningsbesvär.

Läkemedlet verkar perifert genom att bedöva stretchreceptorerna i andningsvägarna, lungorna och lungsäcken genom dämpning av deras aktivitet, vilket minskar hostreflexen. Benzonatat verkar perifert och bedövar stretchreceptorerna för vagala afferenta fibrer i lungorna, bronkierna och pleura. Eftersom dessa receptorer är ansvariga för att förmedla hostreflexen, resulterar bedövning av dessa receptorer i hämning av hostproduktion.

Benzonatate undertrycker också överföring av hostreflex vid nivån av medulla där den afferenta impulsen överförs till motornerven. När det appliceras lokalt binder Benzonatat i den intracellulära delen av spänningsstyrda natriumkanaler, vilket minskar membrandepolarisationshastigheten och ökar tröskeln för elektrisk excitabilitet.

Omfattande strukturerade data om kända läkemedelsbiverkningar med statistisk prevalens. Strukturerade data som täcker läkemedelskontraindikationer. Varje kontraindikation beskriver ett scenario där läkemedlet inte ska användas. Inkluderar begränsningar för samadministration, kontraindicerade populationer och mer. Strukturerad data som representerar varningar från den svarta rutan i läkemedelsetiketter.

Dessa varningar täcker viktiga och farliga risker, kontraindikationer eller negativa effekter. Matter, M. Det finns ytterligare data tillgängliga för kommersiella användare, inklusive negativa effekter, kontraindikationer och Blackbox-varningar. Kontakta oss för att lära dig mer om dessa och andra funktioner. Hoppa till avsnitt. Benzonatate mål 1. Ansökningsnummer. Produktkod.

Biverkningar. Blackbox-varningar. Banner Pharmacaps Inc Kv Pharmaceutical Co Mikart Inc Orit Laboratories LLC Sun Pharmaceutical Industries Inc Pharma Network LLC Zydus Pharmaceuticals USA Inc Forest Laboratories Inc.

Accucaps Industries Ltd. Advanced Pharmaceutical Services Inc. Amerisource Health Services Corp. Amneal Pharmaceuticals Apotheca Inc. Ethex Corp. Forest Pharmaceuticals H. Harkins Co. Palmetto Pharmaceuticals Inc. Patient First Corp. PD-Rx Pharmaceuticals Inc. Pharmaceutics International Inc. Pharmedix Läkare Totalt Care Inc. Pliva Inc. Preferred Pharmaceuticals Inc.

Vangard Labs Inc. Zydus Pharmaceuticals. DrugBank säljer eller köper inte droger. Prisinformation tillhandahålls endast i informationssyfte. Allmän funktion Spänningsstyrd natriumkanalaktivitet involverad i en nodcellsåtgärdspotential Specifik funktion Detta protein förmedlar spänningsberoende natriumjonpermeabilitet hos exciterande membran. Förutsatt att öppna eller stängda konformationer svarar på spänningsskillnaden över membranet, kommer pr ...

Benzonatatoxicitet hos en tonåring som leder till koma, kramper och svår metabolisk acidos. J Pediatr Pharmacol Ther. Visa hela bilden. U Natriumkanalprotein typ 5 underenhet alfa.

(с) 2019 portur.top